Sponzoring

Chcete nám pomoci? Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina

Můžete nám darovat…

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK/DAR – který nám umožní být méně závislí na nepravidelných státních a krajských dotacích, grantech a dotačních titulech. Samozřejmostí je pak vystavení darovací smlouvy, kde si můžete i sami vybrat účel využití poskytnutého daru (např. příspěvek na činnost, na nákup konkrétní pomůcky, uspořádání akce ve prospěch osob se zdravotním postižením a seniorů apod.). Finanční dary jsou použity vždy co nejefektivněji a nejhospodárněji ve prospěch našich klientů. Náš bankovní účet je veden u Moneta bank - č.ú. 266 158 382/0600. Pokud chcete finanční dar směřovat přímo konkrétní poradně CZP kraje Vysočina,o.p.s., rádi Vám sdělíme přidělený specifický symbol.

VĚCNÝ DAR – který nám umožní ušetřit omezené finanční prostředky (např. kancelářské potřeby, výtvarné potřeby na aktivizační zájmové činnosti apod.). Ušetřené finance pak můžeme použít na rozvoj a zkvalitňování námi poskytovaných služeb. Doporučujeme se dohodnout s konkrétní poradnou, který věcný dar by byl nejvhodnější.

KOMPENZAČNÍ ČI REHABILITAČNÍ POMŮCKU – která nám doplní a rozšíří sortiment půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Přijímáme pomůcky nejen nové, ale i používané,jejichž stupeň opotřebení nebrání dalšímu bezpečnému užívání.

SVŮJ ČAS A NÁPADY – budeme rádi za podněty a připomínky pro zlepšení našich služeb. Snažíme se své služby poskytovat co nejlépe s ohledem na omezené personální, materiální a finanční možnosti. Proto oceníme Váš zájem a nabídku pomoci. Můžete se do naší činnosti dobrovolně zapojit a pomoci nám s organizací akcí ve prospěch osob se zdravotním postižením a seniorů (na základě osobní domluvy s pracovníky jednotlivých poraden).

SVOU POZORNOST – řekněte o nás všem, kterým by naše služby mohli pomoci! Řekněte o nás všem, koho bychom mohli zajímat a kdo by nás mohl jakoukoli cestou podpořit!

Nákupy přes dárcovský web GIVT. CZMůžete na naši činnost přispívat i při nakupování přes dárcovský web GIVT.CZ – kdy při registraci a nákupu na vybraných e-schopech část vámi utracených peněz půjde pro naši organizaci a vás to nebude stát ani korunu navíc!!

Stále si nevíte rady?

Nebojte se a ozvěte se nám! Jsme tu pro všechny osoby se zdravotním postižením, seniory a jejich blízké a pro všechny, kterým není svět lidí s postižením vzdálený! Jsme tu i pro Vás!

Děkujeme!!

• za Váš čas, který věnujete tomuto textu!
• za Vaši případnou pomoc a podporu!

Vážíme si Vás i Vašeho zájmu o naše služby!

Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina

Naši sponzoři:

Nadace AgrofertNadace Výbor dobré vůle Olgy Havlové

 

 

 

 

 

 

 

                                            

                      http://personalka.cz

Recenze od našich zákazníků

Dobrý den pane řediteli.
Tímto bych chtěla moc poděkovat vaší organizaci za zapůjčení vozíčku pro mojí vnučku. Vozíček jsme si zapůjčili v Pelhřimově. Setkali jsme se s velmi milým a vstřícným postojem paní Mgr. Lucie Šolcové. Vozíček slouží dobře a ke spokojenosti celé naší rodiny. Doufáme, že příští týden budeme vozíček již vracet. Myslím že paní Šolcová je žena na svém místě.
Dovoluji si poslat fotografii vnučky a i její poděkování.
S pozdravem Radka Kolářová

Radka Kolářová

Touto cestou bych Vám chtěla poděkovat za výborné poradenství a podporu pro mého zdravotně postiženého partnera.
Vámi poskytnuté informace a služby nám velice pomohly k řešení naší obtížné situace.

Tereza Hamáčková

Máte dotazy na ředitele? Zeptejte se.

Informace o zpracování osobních údajů