Pobočky

Veřejný závazek

Poslání

Posláním Centra pro zdravotně postižené kraje Vysočina (v Jihlavě, Havlíčkově Brodě, Pelhřimově, Třebíči nebo ve Žďáře nad Sázavou) je prostřednictvím sociálního poradenství zvyšovat informovanost osob se zdravotním postižením, podporovat jejich nezávislost a samostatnost a napomáhat jim ke zvýšení či udržení kvality života.

Zásady poskytování služby

Cíle služby

Cíl 1:

Poradenství, podpora a pomoc osobám se zdravotním postižením, jejich rodinám, blízkým a seniorům zvládat obtížnou sociální (životní) situaci.

Cíl 2:

Poskytovat informace o způsobech a možnostech řešení obtížné sociální situace uživatele a o subjektech, které mohou poskytovat uživateli odbornou pomoc, včetně zprostředkování takové služby.

Cíl 3:

Co nejvíce přispět k nezávislosti a soběstačnosti uživatele zapůjčením kompenzační či rehabilitační  pomůcky.

Cíl 4:

Zlepšit dostupnost odborného sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením v kraji Vysočina prostřednictvím osobních návštěv v přirozeném domácím prostředí uskutečněných na základě telefonické žádosti uživatele.

Cílová skupina

Osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi/dítětem (se zdravotním postižením), senioři, kteří se obrátí na Centrum o radu či pomoc s řešením problému v důsledku svého zdravotního postižení.

Registrovaná poskytovaná služba

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ ZAHRNUJE (dle zák. č. 108/2006, Sb.)

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

b) sociálně terapeutické činnosti

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

d) Fakultativní činnosti - půjčovna kompenzačních pomůcek

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Sociálněterapeutické činnosti

Oblast orientace v sociálních systémech

Oblast práva

Oblast psychologie

Fakultativní činnosti

CZP kraje Vysočina neposkytuje služby týkající se:


PODPORUJÍ NÁS


Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina QR kód            Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina QR kód

 

V rámci spolupráce se společností

Votum CZP nabízí službu ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POMOCI OSOBÁM POŠKOZENÝM NA ZDRAVÍ PŘI DOPRAVNÍCH
NEHODÁCH

Konzultace je bezplatná!

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů !          

Máte dotazy na ředitele? Zeptejte se.

Informace o zpracování osobních údajů