Pelhřimov

Kontakt

Příkopy 209

(prodejna podlahových krytin pana Martínka)
393 01 Pelhřimov

Tel / fax: 565 324 806, 733 255 149
e-mail: czp.pe@centrum.cz

Mgr. Lucie Šolcová - vedoucí CZP Pelhřimov

Konzultační hodiny

Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Úterý* 8:00 - 11:30 12:30 - 14:30
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 11:30 12:30 - 14:30
Pátek* 8:00 - 11:30 ---

* úterý a pátek dopoledne pro objednané klienty, terénní a kontaktní práce

Způsob poskytování služby

klienta na základě předchozí domluvy (telefonem, e-mailem)

Při každém kontaktu je dle zákona č. 108/2006 Sb., s klientem uzavřena ústní smlouva o poskytnutí služby.

CZP PELHŘIMOV POSKYTUJE SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

1. základní sociální poradenství

2. odborné sociální poradenství

Doplňkové činnosti - půjčovna kompenzačních pomůcek

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Nabízíme Vám k zapůjčení tyto kompenzační pomůcky:

(např. chodítko - 8 Kč/den, mechanický vozík 10 Kč/den, schodolez 25 Kč/den )

CZP zapůjčuje elektrické vozíky a polohovací postele s hrazdičkou

Další poskytované činnosti

Prodej drobných kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovou vadou (baterie do sluchadel, náhradní hadičky a výměna hadiček, ušní tvarovky, protimazové krytky aj.) + konzultace údržby sluchadel.
Nově lze také v CZP objednat bezplatnou odbornou konzultaci servisu nefunkčního či špatně fungujícího sluchadla. Konzultace provádí akustický poradce a sluchový technik Ing. Strnad ze společnosti
Reja, spol. s r. - Sluchadla pro život.

Půjčovna časopisů pro osoby se zdravotním postižením (časopis Vozka, Můžeš, Mosty, Abilympijský zpravodaj ...)
spolupráce s ostatními organizacemi zdravotně postižených.

CZP Pelhřimov aktivně pomáhá se zajišťováním prostor pro akce klubů, díky kterým se setkávají lidé nejen se zdravotním postižením. Některé akce jsou určené i pro širokou veřejnost a tím podporujeme začleňování lidí s postižením do běžné společnosti. Jedná se o Klub Klíček pro lidi se zdravotním postižením a jejich rodiny, který se schází 1x za 14 dní. CZP tomuto klubu pomáhá s tvorbou programu, vyhledává akce, kterých by se klienti a členové mohli účastnit apod. Činnost Klubu Pohoda určeného pro kreativní ženy se zdravotním postižením a seniorky, byla z organizačních důvodů ukončena v roce 2016. 

Fotografie z klubu Klíček naleznete na www.klicekpelhrimov.rajce.idnes.cz

Fotografie výrobků Klubu Pohoda naleznete na www.klub-pohoda.rajce.idnes.cz

Klub Klíček

Dny zdraví