Úvod

  

Veřejný závazek

 Poslání

Posláním Centra pro zdravotně postižené kraje Vysočina (v Jihlavě, Havlíčkově Brodě, Pelhřimově, Třebíči nebo ve Žďáře nad Sázavou) je prostřednictvím sociálního poradenství zvyšovat informovanost osob se zdravotním postižením, podporovat jejich nezávislost a samostatnost a napomáhat jim ke zvýšení či udržení kvality života. 

 

 Zásady poskytování služby

 • profesionalita
 • bezplatnost, anonymita
 • důstojnost a diskrétnost    
 • respektování potřeb 
 • nezávislost služby

 Cíle služby

Cíl 1:

Poradenství, podpora a pomoc osobám se zdravotním postižením, jejich rodinám, blízkým a seniorům zvládat obtížnou sociální (životní) situaci.

Cíl 2:

Poskytovat informace o způsobech a možnostech řešení obtížné sociální situace uživatele a o subjektech, které mohou poskytovat uživateli odbornou pomoc, včetně zprostředkování takové služby.

Cíl 3:

Co nejvíce přispět k nezávislosti a soběstačnosti uživatele zapůjčením kompenzační či rehabilitační  pomůcky.

Cíl 4:

Zlepšit dostupnost odborného sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením v kraji Vysočina prostřednictvím osobních návštěv v přirozeném domácím prostředí uskutečněných na základě telefonické žádosti uživatele.

  

 Cílová skupina  

Osoby se zdravotním postižením,

rodiny s dětmi/dítětem (se zdravotním postižením),

senioři,

kteří se obrátí na Centrum o radu či pomoc s řešením problému v důsledku svého zdravotního postižení.

 

 Registrovaná poskytovaná služba

 

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ ZAHRNUJE (dle zák. č. 108/2006, Sb.)

 • Základní sociální poradenství
 • Odborné sociální poradenství 

 

Přehled činností

 a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • zprostředkování navazujících služeb

 

 b) sociálně terapeutické činnosti

 • poskytnutí poradenství v oblastech
 • orientace v sociálních systémech
 • práva
 • psychologie a vzdělávání

 

 c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

 

d) Fakultativní činnosti - půjčovna kompenzačních pomůcek

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Poskytování informací o jiných NNO a institucích

Informace o aktivitách CZP

Výstavy kompenzačních pomůcek, prezentace a propagace CZP

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Individuální pomoc uživateli (vyplnění tiskopisu, doprovod na úřad)

Jednání v zájmu uživatele (objednání na úřad, k lékaři, zprostředkování opravy KP)

Sociálněterapeutické činnosti

Oblast orientace v sociálních systémech

Informace o dávkách, příspěvcích, výhodách a slevách pro ZP

Informace o kompenzační a rehabilitačních pomůckách

Půjčovna kompenzačních pomůcek (info o pomůckách v půjčovně, podmínkách...)

Skupinové sociální poradenství (besedy pro ZP)

Oblast práva

Právnické služby pro uživatele poskytované právníkem

Oblast psychologie

Psychologické a pedagogické služby psychologa

Fakultativní činnosti

Půjčování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek 

Placené zájmové aktivity (cvičení, vánoční akce)

 

Distribuce Euroklíčů

 

 

CZP kraje Vysočina neposkytuje služby týkající se:

 • komerčních záležitostí
 • obchodního a trestního práva
 • daňového a finančního poradenství

 

 

 

 

 

 


  NOVĚ si můžete stáhnout QR kód do svého mobilního telefonu mezi oblíbené položky,
a mít tak všechny potřebné informace
o nás stále po ruce.

 

 

 

 

                  

ADELI MEDICAL CENTER Díky intenzivní, individuální a komplexní neurorehabilitaci má každý pacient šanci na lepší život.

http://adeli-center.com/cz/

 

  

 

 

V rámci spolupráce se společností Votum CZP nabízí službu ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POMOCI OSOBÁM POŠKOZENÝM NA ZDRAVÍ PŘI DOPRAVNÍCH NEHODÁCH

Konzultace je bezplatná!